Foredrag og sprint

Foredrag

Allerede som 16-åring i 1977 kjøpte Sjur en bok om taleteknikk. Hjemme på Dagestad mek. skrudde han opp den støyende fyrkjelen for å trene på tydelig og klar uttale. Inspiratoren var den greske filosofen Demosthenes som puttet stein i munnen for å trene på å bli en god taler. Som student ble Sjur grovismester i 1985 på NTH. I dag er vi et miljø som gjør vårt ytterste på å levere gode foredrag. Vi får av og til spørsmål om vi leverer stand-up. Det gjør vi ikke. Vi kan derimot friste med en innovasjonsprofessor som snakker slik som stand up-komikere gjør. Du treffer ham på tlf. 977 59 104.

Sprint

Siden starten i 2003 har vi levert ulike typer innovasjonssprint: Skreddersydde sprinter og ferdigsnekrede sprinter. Google Sprint er ett eksempel på en 5 dagers ferdigsnekret sprint (eller workshop, hvis du foretrekker den ‘gamle’  betegnelsen). På det meste har vi vært oppe i 60 sprinter i løpet av ett år. En av de viktigste tingene bak en vellykket sprint er god forberedelse. Vi har vært ute noen vinternetter og sprintet. Ta gjerne kontakt, dersom du har et uløst problem. Vi biter ikke i utide.