• Workshop

  BLT Workshop

  I løpet av vår intensive workshop over en halv dag får du en god forståelse av hvordan du kan skape merverdi ved å tenke og handle annerledes. Mange fokuserer ensidig på produktet når de skal tenke nytt. De som får mest ut av sin satsing på innovasjon prioriterer å jobbe med innovasjon gjennom hele verdikjeden.

   

  Hvordan kan vi finne nye inntekter basert på de verdiene vi skaper? Hvem samarbeider vi med? Kan vi jobbe smartere? Hvordan kan vi fornye kommunikasjonen og løfte brukeropplevelsene?

   

  Workshopen bygger på innholdet i boken «Innovasjon i praksis» som gir en praktisk og grunnleggende forståelse for innovasjon og sentrale verktøy. Boken anbefales å gjøres tilgjengelig for deltagerne. Gjennom noen effektive timer og med støtte i boken blir deltagerne kjent med prosesser og verktøy de kan ta med tilbake i jobben.

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

All Posts
×