• Vår historie

  Hvem vi er

  Innoco er et ledende norsk innovasjonsrådgivingsmiljø med spisskompetanse på praktisk entreprenørskap og innovasjon. Siden oppstarten i 2003 har vi løst oppgaver for et hundretalls kunder, fra mindre bedrifter til en rekke store virksomheter i både privat og offentlig næringsliv.

   

  Vi har alltid en praktisk tilnærming – selv når vi skriver bøker. Vi har solid erfaring som formidlere, prosjektledere, veiledere og som forretningsutviklere både nasjonalt og internasjonalt. Målet vårt er å være det fremste fagmiljøet i Norge på praktisk innovasjon. Vi kaller det innovasjon i praksis.

   

  Vi kan mye om både det å feile som innovatør og å lykkes som innovatør. Vellykket innovasjon handler om flere forhold; forståelse av kunde-/markeds- /brukerbehov, teknologi, kreativitet, gjennomføringsevne, forretningsmodell, ledelse, strategi, portefølje, tjeneste- og organisasjonsutvikling og ikke minst å koble ulike typer mennesker sammen.

  Vår tilnærming til innovasjon

  En innovasjon er en ny løsning (tjeneste eller produkt) som er så bra at den blir tatt i bruk. Innovasjon handler om å skape noe bedre enn det eksisterende, slik at oppgavene kan løses mer hensiktsmessig.

   

  Underveis utvikles også nye arbeidsformer. Ofte vil utfordringen være å få kjenne de faktorene som er i berøring med «det nye» godt nok at en kan forstå litt mer av det de forstår. Det øker sjansen for å lykkes.

   

  Innovasjon er både et teoretisk og praktisk fag. Noen har mastergrad i innovasjon men har aldri innovert. Andre hoppet av skolen i unge år og skaper arbeidsplasser i et tempo som ville gitt enhver næringsminister tårer i øynene. Vi har selv innovert – gang på gang – og vet at innovasjon er et praktisk fag. Teori er viktig, men teori er for innovasjon det bensin er for bilen. Det hjelper ikke å ha full tank dersom du ikke vet hvordan du skal kjøre.

   

  Innovasjon er kontekstuell. Enhver står i sin unike situasjon med ulike muligheter og utfordringer. Vi er derfor opptatt av å sette våre kunder i stand til å jobbe med de betingelser som må i spill for å lykkes. Innovasjon i privat og offentlig sektor har mye til felles. Målet er verdi for den og de du er til for, kunder, brukere eller andre interessenter. Likevel er det ulikheter. Innovasjonsarbeid utfordrer på mange måter det tradisjonelle syn på hva det offentlige skal gjøre. Men det er mulig.

   

  Bare én av fire større virksomheter i Norge mener de lykkes i noen eller større grad med innovasjon. Stadig flere kommuner og offentlige aktører arbeidet systematisk med innovasjon. Mange er usikre på hvordan man går frem. Innovasjon handler både om å tilføre kompetanse, drive frem nyskapende prosjekter og å rigge virksomheten til systematisk og effektivt arbeid med fornyelse og nyskaping.

   

  Boken Innovasjon i praksis er i bunn og grunn hva Innoco står for.

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no