• Innoco vil sette større fotspor og søker ny eier

    Innovasjonsprofessor Sjur Dagestad og hans team i innovasjonsselskapet Innoco AS søker ny eier for at bedriften skal kunne bidra enda bedre i samfunnsutviklingen.

    Innoco har et fåtall ansatte og tilknyttede konsulenter. Bedriften har gode referanser på gjennomførte prosjekter. Bedriften har betydelig kompetanse på praktisk innovasjon, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom gode fagbøker. Boken Innovasjon i praksis er eksempelvis solgt i 9700 eksemplarer til nå.

    Typiske Innoco-kunder er Multiconsult, Tine, JCDeaux, Storebrand, Eidsiva Energi, NAV, Wärtsilä, Nofima, Statsbygg, Statnett, Petrad, Blink Hus, KLP, Enova, Nortura, Vegdirektoratet, Ungt Entreprenørskap, Innovasjon Norge, Norconsult, Regnskap Norge, Evry, Forsvaret, en rekke kommuner og fylkeskommuner, Finn, Brødrene Dahl, Santander bank, Sparebank1, NCC, Virke, DIFI og Omstillingsprogrammet for Ringerikeregionen for å nevne noen.

     

    Innocos eier og ansatte er opptatt av at selskapet videreutvikles og når sitt fulle potensial. Derfor er eieren åpen for nye løsninger.

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no