• Oppdrag

  Hedmark Kunnskapspark

  Regionalt innovasjonsprogram

  Innovasjonsprosjekter

  Strategi & Innovasjon

  Strategi og Innovasjon

  Innovasjonsprosjekter

  Foredrag og workshops

  Innovasjonsprosjekter

  Foredrag og workshops

  Innsikt, analyse og rådgivning

  Innovasjonsprosjekter

  Workshops på behovsanalyse som grunnlag for næringsstrategi

  Konferanse med mål om å skape felles innsats- definerte og prioriterte tiltak.

  Ledersamling om innovasjon i praksis

  Gjennomføring og fasilitering av programmet over 14 måneder

  Innovasjonsprosjekter

  Torpomoen

 • Samarbeid

  Innovasjonsløft

  Sten Magnus er pådriver for Innovasjonsløft Ringeriksregionen

  Min rolle i Innovasjonsløft er som styreleder å delta i samlingene og bli kjent med virksomhetene, deltakerne og sammen med Innoco løfte deltakerne til ny kunnskap om- og praksis i arbeid med Innovasjon.

   

  Min personlige visjon for prosjektet er at alle deltakere ser og verdsetter egen rolle i egen virksomhet og som del av noe større enn seg selv i regionen.

  Så langt erfarer jeg at vi gjennom Innovasjonsløft har startet en bevegelse der felles språk med nye begreper har fått fotfeste og blir brukt daglig i virksomhetene.

   

  Brennende behov, ildsjel, team og forankring er begreper som sees i sammenheng og forstås. Den gjensidige avhengighet av begrepene som forutsetning for å lykkes med Innovasjon er blitt felles eie.

  Innovasjonsløft

  Kjetil Gjerdalen er Høgskolelektor på HSN, Campus Ringerike. Han er veileder for Innovasjonsløft Ringeriksregionen.

  Jeg var deltaker i det andre programmet, og har etter dette deltatt på vegne av Høgskolen i Sørøst-Norge som veileder for deltakere. Det har vært inspirerende å oppleve hvordan deltakerne har brukt Innovasjonsløftet til å finne gode og nyskapende løsninger for sine virksomheter.

   

  Det er åpenbart at hver bedrift har stort utbytte av å møtes jevnlig med andre virksomheter som er i etableringsfasen, eller som trenger eksterne impulser i sitt innovasjonsarbeid. Det siste var også tilfelle for Høgskolen i Sørøst-Norge. Innovasjonsløftet lever opp til navnet!

   

  Jeg er også veileder for deltakere som tar studiepoeng gjennom å bruke løsningene fra Innovasjonsløftet inn i en helhetlig forretningsplan.

  Innovasjonsløft

  Steinar Aasnæss er Høgskolelektor på HSN, Campus Ringerike. Han er «campuskontakt» og med ansvarlig for å styrke kontakten mellom regionens nærings- og samfunnsliv og Høyskolen.

  Jeg deltok i det andre programmet hvor vårt prosjekt gikk ut på å styrke Høgskolens samhandling med regionens næringsliv. Vi opplevde dette som meget inspirerende og lærerikt. Gjennom programmet etablerte vi også et stort nettverk til virksomheter og offentlige aktører som har vist seg å være svært nyttig i rollen jeg nå har som «campuskontakt».

   

  Ved at jeg eller noen av mine kollegaer alltid er tilstede på samlingene i Innovasjonsløft har deltakerne i Innovasjonsløft alltid en åpen kanal inn Høyskolen.

   

  Jeg har tidligere pendlet til Oslo i 16 år og da stort sett kun lest i avisa om alt det spennende som skjer av utvikling i vår region. Som deltaker i Innovasjonsløft og deltaker i dette flotte nettverket opplever jeg imidlertid nå å være en del av denne utviklingen.

  Innovasjonsløft

  Jørund Li er pådriver for Innovasjonsløft Hallingdal

  Jeg er prosjektleder for Innovasjonsløft Hallingdal. Til daglig jobber jeg i Torpomoen Drift AS. Mitt hovedanliggende der er å etablere et regionalt innovasjonsselskap sammen med regionalt næringsliv og de fremover lente bedriftene som er samlokalisert på Torpomoen i Ål kommune.

   

  Underveis i prosessen med etablering har vi avdekket behov for å tilføre vår region innovasjonskompetanse. Vi er stolte av å ha fått finansiert opp de tre første rundene av Innovasjonsløft Hallingdal, slik at næringsliv og kommuner kan nyte godt av den unike kompetansen som Innoco besitter.

   

  Min bakgrunn er 25 år innen alpin toppidrett. Jeg har vært trener og leder for en idrett med en stolt historie og med en ekstrem prestasjonskultur. Det er å håpe at jeg kan bringe noen av de erfaringene jeg har gjort meg over i dette utviklingsarbeidet. Jeg brenner for å skape en enda sterkere kultur for utvikling og samarbeid, der vi stolt heier på hverandre og dyrker de gode prestasjonene.

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no