• Ledertrening og innovasjonsledelse

  Innovasjon i lederrollen

  Det er ikke virksomheter som innovere, det er det mennesker som gjør. Hvordan styrker dere ledere og medarbeidere til å drive frem fornyelse, forbedringer og innovasjon? Uten å være det bevisst kan ofte etablerte ledelsesmønstre hemme den fornyelsen og innovasjonen man ønsker å fremme. Innoco utfordrer og trener ledere som vil skape proaktive og tilpasningsdyktige organisasjoner. Vi jobber med ledere på ulike nivåer så vel som styrer og eiere der vi etablerte strukturer og deres roller i det å drive frem fornyelse raskt nok.

   

  Det kan være krevende å kombinere innovasjon og nye satsinger med daglige drift. Med erfarne konsulenter i egne rekker og et stort nettverk bistår vi med å rigge og rekruttere til virksomhetens arbeid og organisering av kontinuerlig fornyelse.

   

  IMH – Innovation Management for Hire

  Det kan være krevende å kombinere innovasjon og nye satsinger med daglige drift. Med erfarne konsulenter i egne rekker og et stort nettverk bistår vi med å rekruttere innovasjonsledere som vet å drive frem nye satsinger raskt og hvordan redusere risiko. I utvikling av innovasjon og prosjekter hvor det hefter en del usikkerhet er det mange fordeler med innleide konsulenter og ekstern ekspertise.

  – Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan innovasjon og ledelse gir nye løft.

   

  Kontakt

  Katinka Richter Kolsaker

  Tlf: +47 926 06 800

  Epost: katinka@innoco.no

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

All Posts
×