• Ledertrening og innovasjonsledelse

  Innovasjon i lederrollen

  Ledelse som løfter innovasjonskapasiteten

  Det er ikke virksomheter som innoverer, det er det mennesker som gjør. Hvordan styrkes ledere og medarbeidere til å drive frem forbedringer og fornyelse i din virksomhet? Ledere spiller en hovedrolle i det å utvikle innovasjonskraften i virksomheten. Det finnes flere eksempler på hvordan etablerte ledelsesmønstre kan hemme den fornyelsen man ønsker å fremme. Innoco trener ledere og øker bevisstheten på de i lederrollen utvikler mer pro-aktive og tilpasningsdyktige organisasjoner. Ledere og medarbeidere utstyres med verktøy og prosesser som kobler medarbeiderskap og innovasjon i praksis. Gjennom forankringsprosesser jobber vi også med å gjøre eiere og styrer mer bevisste på sine roller for at innovasjon lykkes og blir kultur.

   

  Innovation Management for Hire

  Det kan være krevende å kombinere nye satsinger og innovasjonsprosjekter med daglig drift. Det hefter ofte stor usikkerhet til nyskapende prosjekter som er i en tidlig fase. Hva er omfanget på arbeidet fremover og hvilke ressurser trengs? Er prosjektet liv laga for implementering, bør det settes på hold eller avvikles underveis? Med erfarne konsulenter og et stort nettverk bistår Innoco med å lede og fylle innovasjonsteam som driver frem nye satsinger raskt, effektivt og med minst mulig risiko.

   

  – Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan løfte innovasjonskapasiteten i din virksomhet.  

   

  Kontakt

  Katinka Richter Kolsaker

  Tlf: +47 92 60 68 00

  Epost: katinka@innoco.no

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no