• Hvem vi er

  Du treffer oss i Holbergsgate 1 - Oslo

  Katinka Kolsaker

  Partner og daglig leder

  Katinka har mange års erfaring som leder, gründer og bedriftseier. Hun har internasjonal erfaring som markedssjef i et globalt IKT-selskap og flere års erfaring som rådgiver og konsulent på forretningsutvikling og ledelse for bl.a. Hovedorganisasjonen Virke.

   

  Katinka har en mastergrad i organisatorisk læring og innovasjon fra Aarhus og NTNU. Hun har utviklet og ledet anerkjente programmer innen ledelse og innovasjon og er en etterspurt foredragsholder og kursleder. Med ekspertise på Workplace Innovation har hun introdusert nye innovasjonsfag og undervist ved NTNU og ved universiteter i Ukraina.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 926 06 800

  Epost: katinka@innoco.no

  Sjur Dagestad

  Partner og gründer

  Sjur har jobbet med innovasjon i praksis siden slutten av 80-tallet. Han har vært innovasjonssjef i Tomra, vunnet Reodorprisen, vært med på etableringen av 9 selskaper og ledet Norges største klyngeskriveprosjekt. Sjur er en utålmodig gründer som trives i krysset mellom innovasjon og kommunikasjon. Han har jobbet i 12 år som professor II i innovasjon. Faget hans var i sin tid NTNUs nest mest populære valgfag. I løpet av 5 år økte studentmassen fra 15 studenter/år til 240.

  Sjur har lært innovasjon i næringslivet - ikke ved skolebenken. På sett og vis er han en slags 'lærlingeprofessor'. For de som ikke er klar over det: Innovasjon er et praktisk fag. Teorien finner du i boken Innovasjon i praksis.

  Sjur er kjent som en glødende foredragsholder med smittende entusiasme

   

  Kontakt

  Tlf: +47 977 59 104

  Epost: sjur@innoco.no 

  Klaus Røiri

  Partner

  Klaus har 14 års erfaring som innovasjonsrådgiver i konsulentselskapene Accenture, MoonWalk, Semco og Innovation Management. Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innenfor marked og internasjonal forretningsutvikling i Tomra, Yara, Regal og Orkla.

   

  Klaus har bred erfaring med innovasjonsprogrammer og har vært faglig ansvarlig for Ringeriksregionens Innovasjonsløft fra oppstarten i 2015. Klaus har også faglig ansvar for Hallingdalens Innovasjonsløft.

  Innovasjonsløftene samler bedrifter, virksomheter og utviklingsaktører på tvers av bransjer og tilfører ledelse og ansatte ny kompetanse om vekst og verdiskaping.

   

  Klaus bidrar også med strategisk innovasjonsrådgivning for bedrifter som trenger å implementere praktiske tiltak for fornyelse og vekst i organisasjonen.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 908 34 005

  Epost: klaus@innoco.no

  Synniva Larsen

  Seniorrådgiver

  Synniva har sosialfaglig bakgrunn. Hun har jobbet med endringer på individ og gruppenivå i en årrekke, og har bred erfaring i å veilede og motivere mennesker til å nå sine mål.

   

  De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med kompetanseutvikling i form av kurs, fasilitering av workshops og veiledning av individer, grupper og organisasjoner knyttet til endringsprosesser.

   

  I Innoco leder Synniva flere programmer, blant annet innovasjon i praksis. Temaene hun underviser innenfor spenner fra innovasjonslære og prosjektarbeid til personlig utvikling og teamarbeid.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 920 48 995

  Epost: synniva@innoco.no

  Gustav Weiberg-Aurdal

  Seniorrådgiver

  Gustav har lærerutdanning og har også studert historie, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som lærer, vært skoleleder, har hatt ulike stillinger i Ungt Entreprenørskap (UE) og seinest i KS hvor han har jobbet med innovasjon.

   

  Han har brukt mye tid på å holde foredrag, utvikle og formidle undervisningsprogrammer, lede nettverk og workshops, samt å følge enkeltvirksomheter gjennom innovasjonsprosesser. Gustavs kjepphest er at vi lærer ved å gjøre og at innovasjon må tilpasses lokal kontekst.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 934 57 137

  Epost: gustav@innoco.no

  Elisabeth Nilssen

  Salgsleder

  Elisabeth har økonomi og reiselivsbakgrunn og har også studert entreprenørskap og innovasjonsledelse. Hun har blant annet erfaring fra ledelse, organisasjonsutvikling, prosjektledelse, og har de siste årene jobbet som Key Account Manager opp mot FMCG merkevareleverandører.

   

  Elisabeth kjenner Innocos prgrammer som deltager på Innovasjonsløft Ringerike i 2016. Hun har både erfaring fra globale selskaper og mindre gründerbedrifter. I Innoco jobber Elisabeth som salgsleder og er genuint opptatt av å bistå bedrifter og organisasjoner i utvikling og implementering av innovasjons- og omstillingsprosesser. Er du nysgjerrig på hva Innoco kan bidra med i den sammenheng? Ta gjerne kontakt med Elisabeth for en hyggelig samtale.

   

  Kontakt

  Tlf +47 452 83 232

  Epost: elisabeth@innoco.no

   

  Chris Klemmetvold

  Sosial entreprenør, foredragsholder

  Chris har permisjon for å bygge opp selskapet Medarbeiderne. 

   

  Chris har utdanning i statsvitenskap, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han jobbet med markedsføring for attføringsbedriften Oasis i Cape Town og har erfaring fra oppstart av billigTrykk.no før han bygde opp Medarbeiderne AS for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige.

   

  Chris har jobbet som pleiemedarbeider, på kulturkontor, på bensinstasjon, som politisk sekretær, på ungdomsklubb og som butikkspion. Chris underviser blant annet i pedagogisk entreprenørskap for yrkesfaglærere ved HioA og innovasjon for masterstudenter ved NTNU. Han kan engasjere seg i bortimot alt og tror at det man ikke trodde man kunne vite er beste kilde til innovasjon.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 13 293

  Epost: chris@innoco.no

  Eirik Kolstad Larsen

  Innovasjonsentusiast og prosjektmedarbeider

  Eirik Kolstad Larsen har en bakgrunn som spenner fra utenlandsoppdrag i forsvaret til entreprenørskap og studier på Westerdals.

   

  Eirik har særlig kompetanse og interesse for teamet, lederrollen og hvordan etablere et tillitsfullt samarbeid i møte med det ukjente. Han har erfart betydningen av dette og inspireres av overføringverdiene mellom militært forsvar og entreprenørskap.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 905 10 621

  Epost: eirik@innoco.no

  Hans Christian Bjørkto

  Assosiert konsulent

  Hans Christian har 20 års erfaring med å starte, drive og lede bedrifter og med konsulentarbeid/rådgivning til andre bedrifters ledere og ansatte.

  Hans Christian er vår ekspert på analyse og forbedring av organisasjoners innovasjonsevne.

   

  Han jobber operativt med strategiutvikling og -gjennomføring, endringsprosesser og utviklingsprosjekter. Hans Christian har bred tverrfaglig konsulenterfaring, spesielt innen kommunikasjon/ reklame, media/forlag, bank/finans, telecom og humanitære organisasjoner.

  Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innen marked i bl.a. Bokklubben og Atea.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 926 89 760

  Epost: hc@innoco.no

  Randi Garmann Lønrusten

  Assosiert konsulent

  Randi Garmann Lønrusten har 17 års erfaring som konsulent,foredragsholder og fasilitator.

  Hun er skuespillerutdannet i Storbritannia og har bakgrunn som konsulent og medeier i ergo;ego AS. Hun har siden vært seniorkonsulent i Implement Consulting Group.

   

  Randis kjernekompetanse er som foredragsholder og fasilitator innen

  kommunikasjon- og presentasjonstrening, konflikthåndtering, kreativitet

  og rollebevissthet.

   

  Hun har bistått både offentlige og private organisasjoner og hjulpet

  medarbeidere og ledere i et bredt spekter av bransjer så som: olje/gass,

  telecom, barnehager, bank og forsikringsbransjen bl.a.

   

  Andreas Iversen

  Assosiert illustratør og tegneserieskaper

  Andreas er illustratør og tegneserieskaper. Han lager flere tegneserier

  for blader, aviser og nett, i tillegg til å illustrere barnebøker. Sammen med Aleksander K. Brown lager han barnebokserien Edward Rubikons Mysterier (Cappelen Damm). Andreas vant Dagbladets tegneseriekonkurranse i 2013 med serien Generasjon Lost. Han har en master i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer.

  Christian Ursin-Holm

  Assosiert ekspert

  Christian har mer enn 15 års ledererfaring fra innovasjonsprosesser og forretningsutvikling, hovedsakelig relatert til det digitale området. Han har betydelig kunnskap om hele prosessen fra idé til kommersialisering og har jobbet med innovasjonsutfordringer både som konsulent og linjeleder.

   

  Han har mer enn 10 års erfaring som konsulent, hvor han har hjulpet alt fra store selskaper til oppstartsselskaper med hvordan man skaper vekst og utvikling. Han har også lang internasjonal erfaring fra bl.a. Telenor-gruppen hvor han var han ansvarlig for å finne og bygge nye vekstområder på tvers av land.

   

  Christian har spesielt dyp kompetanse innen det å lede forretningsutviklingsprosjekter innen det digitale området, produkt- og tjenesteutvikling, partnerskap og innovasjonsledelse.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 56 067

  Epost: christian@innoco.no

  Salvador Baille

  Assosiert ekspert

  Salvador Baille er rådgiver med ekspertise på teknologiledelse, digitalisering og forretningsutvikling. Han har blant annet bakgrunn som strategisjef og leverandør av sattelittutstyr Nera SatCom og Investment Manager ved Telenor New Business.

   

  Salvador er spaltist for Digital i E24.no og bidrar også i andre medier som bl.a. Finansavisen og Computerworld. Han foreleser i innovasjon og forretningsutvikling ved Høgskolen i Østfold og er mentor i Lean Startup programmet i samarbeid med BI, Berkeley University, Inven2 og norske teknologibaserte startups.

  Mohamed Mahgoub

  Freelance konsulent

  Mohamed Mahgoub er opprinnelig fra Egypt og er utdannet biolog fra Riyadh universitet i Saudi Arabia. Etter at han kom til Norge tok han masterprogram ved BI i regnskap og administrasjon og har jobbet som både regnskapssjef og økonomisjef. Han har gründererfaring som ble dokumentert i Oslo bymuseumsutstilling og boken "Drabantbyen kommer!" i 2008.

   

  Mohamed har solid erfaring som karriere- og etablererveileder overfor flerkulturelle målgrupper og er i tillegg en dyktig tolk. Han engasjerer seg i innovasjonsfaget og hvordan oversette fag til praksis på tvers av språk, kultur og landegrenser.

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no