• Hvem vi er

  Du treffer oss i Holbergsgate 1 - Oslo

  Katinka Kolsaker

  Partner og daglig leder

  Katinka har mange års erfaring som leder, gründer og bedriftseier. Hun har bakgrunn som markedssjef i et globalt IKT-selskap og har flere års erfaring som rådgiver og konsulent på strategisk innovasjon, forretningsutvikling og innovasjonsledelse for selskaper innen energi, rådgivende ingeniører, finansinstitusjoner og organisasjoner som Hovedorganisasjonen Virke.

   

  Katinka er markedøkonom og har i tillegg mastergrad i organisatorisk læring og innovasjon fra Aarhus Universtitet og NTNU. Hun står bak har utviklet faget og undervist i "ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon" ved NTNU og universitet utenfor Norge. Katinka er opptatt av å styrke innovasjonskapasiteten i organisasjon og ledelse og hun er en etterspurt konsulent og foredragsholder.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 926 06 800

  Epost: katinka@innoco.no

  Sjur Dagestad

  Partner og gründer

  Sjur har jobbet med innovasjon i praksis siden slutten av 80-tallet. Han har vært innovasjonssjef i Tomra, vunnet Reodorprisen, vært med på etableringen av 9 selskaper og ledet Norges største klyngeskriveprosjekt. Sjur er en utålmodig gründer som trives i krysset mellom innovasjon og kommunikasjon. Han har jobbet i 12 år som professor II i innovasjon. Faget hans var i sin tid NTNUs nest mest populære valgfag. I løpet av 5 år økte studentmassen fra 15 studenter/år til 240.

  Sjur har lært innovasjon i næringslivet - ikke ved skolebenken. På sett og vis er han en slags 'lærlingeprofessor'. For de som ikke er klar over det: Innovasjon er et praktisk fag. Teorien finner du i boken Innovasjon i praksis.

  Sjur er kjent som en glødende foredragsholder med smittende entusiasme

   

  Kontakt

  Tlf: +47 977 59 104

  Epost: sjur@innoco.no 

  Elisabeth Nilssen

  Seniorkonsulent

  Elisabeth har økonomi og reiselivsbakgrunn og har også studert entreprenørskap og innovasjonsledelse. Hun har blant annet erfaring fra ledelse, forretnings/- og organisasjonsutvikling samt prosjektledelse inkludert større omstillingsprosesser.

   

  Elisabeth har i mange år jobbet med toppledelse på organisatorisk og strategisk nivå, og har erfaring fra både globale/- og mindre gründervirksomheter.

   

  Hun er genuint opptatt av å bistå organisasjoner i utvikling og implementering av innovasjons- og endringsprosesser.

  Elisabeth jobber med alle nivåer i virksomhetene.

   

  Kontakt

  Tlf +47 452 83 232

  Epost: elisabeth@innoco.no

  Chris Klemmetvold

  Sosial entreprenør, foredragsholder

  Chris har permisjon for å bygge opp selskapet Medarbeiderne. 

   

  Chris har utdanning i statsvitenskap, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han jobbet med markedsføring for attføringsbedriften Oasis i Cape Town og har erfaring fra oppstart av billigTrykk.no før han bygde opp Medarbeiderne AS for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige.

   

  Chris har jobbet som pleiemedarbeider, på kulturkontor, på bensinstasjon, som politisk sekretær, på ungdomsklubb og som butikkspion. Chris underviser blant annet i pedagogisk entreprenørskap for yrkesfaglærere ved HioA og innovasjon for masterstudenter ved NTNU. Han kan engasjere seg i bortimot alt og tror at det man ikke trodde man kunne vite er beste kilde til innovasjon.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 13 293

  Epost: chris@innoco.no

  Eirik Kolstad Larsen

  Innovasjonsentusiast og prosjektkonsulent

  Eirik Kolstad Larsen har en bakgrunn som spenner fra utenlandsoppdrag i forsvaret til entreprenørskap og studier på Westerdals.

   

  Eirik har særlig kompetanse og interesse for teamet, lederrollen og hvordan etablere et tillitsfullt samarbeid i møte med det ukjente. Han har erfart betydningen av dette og inspireres av overføringverdiene mellom militært forsvar og entreprenørskap.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 905 10 621

  Epost: eirik@innoco.no

  Randi Garmann Lønrusten

  Assosiert konsulent

  Randi Garmann Lønrusten har 17 års erfaring som konsulent,foredragsholder og fasilitator.

  Hun er skuespillerutdannet i Storbritannia og har bakgrunn som konsulent og medeier i ergo;ego AS. Hun har siden vært seniorkonsulent i Implement Consulting Group.

   

  Randis kjernekompetanse er som foredragsholder og fasilitator innen

  kommunikasjon- og presentasjonstrening, konflikthåndtering, kreativitet

  og rollebevissthet.

   

  Hun har bistått både offentlige og private organisasjoner og hjulpet

  medarbeidere og ledere i et bredt spekter av bransjer så som: olje/gass,

  telecom, barnehager, bank og forsikringsbransjen bl.a.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 412 34 620

  Epost: randi@innoco.no

  Mennesker og miljøer vi samarbeider med

   

  Klaus Røiri

  Assosiert konsulent

  Klaus har 14 års erfaring som innovasjonsrådgiver i konsulentselskapene Accenture, MoonWalk, Semco og Innovation Management. Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innenfor marked og internasjonal forretningsutvikling i Tomra, Yara, Regal og Orkla.

   

  Klaus har bred erfaring med innovasjonsprogrammer og har vært faglig ansvarlig for Ringeriksregionens Innovasjonsløft fra oppstarten i 2015. Klaus har også faglig ansvar for Hallingdalens Innovasjonsløft.

  Innovasjonsløftene samler bedrifter, virksomheter og utviklingsaktører på tvers av bransjer og tilfører ledelse og ansatte ny kompetanse om vekst og verdiskaping.

   

  Klaus bidrar også med strategisk innovasjonsrådgivning for bedrifter som trenger å implementere praktiske tiltak for fornyelse og vekst i organisasjonen.

  Ole Fredrik Norbye

  Ole Fredrik Norbye er jazzpianist og lidenskapelig opptatt av kreativitet. I tillegg til sin utøvende virksomhet som pianist har han lang erfaring i kunnskapsformidling og undervisning. Han er tilknyttet landets fremste musikkutdanninger og har holdt en rekke foredrag om kreativitet og innovasjon for næringslivet.

   

  For tiden er han involvert i et forskningsprosjekt der han, sammen med Innoco, prøver å kartlegge hva som gjør at man får lyst til å være kreativ, og hva som kan gjøre at man unngår å bidra med sine kreative innspill i en innovasjonsprosess.

  Vi samarbeider med SEEMA AS

  Grunnlegger Loveleen Rihel Brenna har spisskompetanse innen mangfoldsledelse og
  har i flere tiår holdt opplæring i kulturell intelligens og mangfoldskompetanse. Hun
  har ledet komiteen som har utviklet den nasjonale standard for ledelsessystem for
  mangfold og skrevet bøker om tematikken. I tillegg til flere styreverv har hun blitt
  tildelt en rekke priser, blant annet Fritt ords honnørpris 2016.
   

  Samarbeid med VISSA AS

  Vissa har sitt utspring fra Visindi og er en nytenkende aktør innen ledelses- og organisasjonsutvikling. Navnet er urnorsk og betyr vidsynt, visdom og kunnskap. Det er et godt utgangspunkt når Innoco og Vissa sammen styrker ledergrupper på innovasjonsledelse.

  Synniva Larsen

  Ekspert tjenesteutvikling

  Synniva har sosialfaglig bakgrunn. Hun har jobbet med endringer på individ og gruppenivå i en årrekke, og har bred erfaring i å veilede og motivere mennesker til å nå sine mål.

   

  De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med kompetanseutvikling i form av kurs, fasilitering av workshops og veiledning av individer, grupper og organisasjoner knyttet til endringsprosesser.

   

  I Innoco leder Synniva flere programmer, blant annet innovasjon i praksis. Temaene hun underviser innenfor spenner fra innovasjonslære og prosjektarbeid til personlig utvikling og teamarbeid.

   

  Kim Lien

  Gründer og innovatør i praksis

  Når Kim ble spurt første dag på skolen om hva han skulle bli når han ble stor, var svaret enkelt: Han skulle bli Filosof!

   

  25 år senere har han etablert 5 selskaper og vært styreleder i en konkurs. Kim har yrkesfagutdannelse, en bachelor i markedskommunikasjon og master i Internasjonal Business fra EAE i Barcelona. I flere år har Kim jobbet som kreativ rådgiver og produsent og vant i 2014 prisen for "Beste motivasjons event i Europa». Han har nesten halve livet vært en aktiv investor i eiendom og jobber nå uredd med radikale innovasjonsprosjekter for å skape en bedre verden.

   

  Kim brenner for å skape kreative prosesser der ideer og teknologi blir ny praksis. Han har et særlig engasjement i hvordan Virtual Reality kan redefinere felt som helse, reise og musikk der mennesket og miljøet står i sentrum.

  Christian Ursin-Holm

  Ekspert digitalisering

  Christian har mer enn 15 års ledererfaring fra innovasjonsprosesser og forretningsutvikling, hovedsakelig relatert til det digitale området. Han har betydelig kunnskap om hele prosessen fra idé til kommersialisering og har jobbet med innovasjonsutfordringer både som konsulent og linjeleder.

   

  Han har mer enn 10 års erfaring som konsulent, hvor han har hjulpet alt fra store selskaper til oppstartsselskaper med hvordan man skaper vekst og utvikling. Han har også lang internasjonal erfaring fra bl.a. Telenor-gruppen hvor han var han ansvarlig for å finne og bygge nye vekstområder på tvers av land.

   

  Christian har spesielt dyp kompetanse innen det å lede forretningsutviklingsprosjekter innen det digitale området, produkt- og tjenesteutvikling, partnerskap og innovasjonsledelse.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 56 067

  Epost: christian@innoco.no

  Salvador Baille

  Ekspert digitalisering

  Salvador Baille er rådgiver med ekspertise på teknologiledelse, digitalisering og forretningsutvikling. Han har blant annet bakgrunn som strategisjef og leverandør av sattelittutstyr Nera SatCom og Investment Manager ved Telenor New Business.

   

  Salvador er spaltist for Digital i E24.no og bidrar også i andre medier som bl.a. Finansavisen og Computerworld. Han foreleser i innovasjon og forretningsutvikling ved Høgskolen i Østfold og er mentor i Lean Startup programmet i samarbeid med BI, Berkeley University, Inven2 og norske teknologibaserte startups.

  Andreas Iversen

  Illustratør og tegneserieskaper

  Andreas er illustratør og tegneserieskaper. Han lager flere tegneserier

  for blader, aviser og nett, i tillegg til å illustrere barnebøker.

   

  Sammen med Aleksander K. Brown lager han barnebokserien Edward Rubikons Mysterier (Cappelen Damm). Andreas vant Dagbladets tegneseriekonkurranse i 2013 med serien Generasjon Lost. Han har en master i film- og fjernsynsvitenskap fra Høgskolen i Lillehammer.

All Posts
×
×
Behandling av personopplysninger
Innoco AS behandler personopplysninger i samsvar med Personopplysningsloven, og følger reglene for taushetsplikt tilknyttet dette. Vi har utviklet retningslinjer og prosedyrer for å overholde GDPR.
Etter Personopplysningsloven §18 Rett til innsyn, har du som kunde hos Innoco rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
Dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger Innoco AS har registrert som omhandler deg, kan du få opplysninger ved å sende inn en skriftlig anmodning til oss.
Kontakt:
eirik@innoco.no