Return to site

Vi stiller feil spørsmål

Av Chris

Noen ganger tror vi at vi vet noe, men så er det egentlig bare antagelser. Dette var et av temaene Chris Klemmetvold tok opp på Hallingdalskonferansen 2015 i september.  Hundre næringslivsledere med stort engasjement sitter i salen da foredragsholderen utfordrer publikum:

Tenk dere at det finnes en regel. Jeg kan regelen og dere kan den ikke. Det er en veldig enkel regel og den sier om en tallrekke er «godkjent» eller ikke. Hvis jeg sier til dere at dere kan gjette hvor mange tallrekker dere vil, men at dere bare får én sjans til å gjette hva regelen er – hva sier dere da hvis jeg sier at 2-4-6 er en godkjent tallrekke?

Det er stille i salen et øyeblikk før en av bordene prøver seg.

– 4-6-8, ropes det fra et bord!. Foredragsholderen sier det er en godkjent tallrekke.

– 10-20-30, roper noen andre. Det er feil, sier Chris.

– Men! 0-2-4, da? prøver en bankdirektør på et annet bord.

Det mumles på bordene og noen er klare til å gjette. Etter litt prøving og feiling tror de fleste at de vet det. De fleste tror at regelen er at tallet skal økes med to for hver trinn. Men regelen er ikke slik de fleste trodde. Publikum er rammet av det forskere kaller «comfirmation bias» og har blitt lurt. Bare én eller to av hundre mennesker i salen har forstått hva den egentlige regelen er.

De fleste vil danne seg en teori, mange velger raskt teorien om at tallet skal øke med to. Det er bare et fåtall som vil teste ut om det også går an å minke med to. Regelen er nemlig enkel; tallet skal endres med to. Med andre ord er f.eks. 0-2-0-(-2)-0-2-4-6 også en godkjent tallrekke.

Dette har forklaringsverdi for mye. Vi stiller bare de spørsmålene som gjør at vi får bekreftet det vi allerede tror. Det bidrar til at man har topartisystem i USA. Det bidrar til at klimaskeptikere forblir klimaskeptikere. Det bidrar til at gründere ikke kaster bort de dårlige idéene sine (kill your darlings), men kjører på og det fører til at vi gjør store feil der vi burde ha stilt oss selv kritiske spørsmål.

I stedet stiller oss selv og de rundt oss spørsmål som gir oss de svarene vi ønsker oss.

De to i salen som forstod hva regelen var gjorde noe helt enkelt for å finne det ut. De hadde en hypotese og lagde tallrekker som ville bli feil hvis hypotesen stemte. En av smartingene sa:

- Er 10-8-6 godkjent?

De fleste i publikum fikk ikke med seg at dette var en synkende tallrekke som ble godkjent, og holdt på idéen sin om at tallrekka måtte øke.

Klemmetvold avslutta foredraget sitt slik:

— Hvilke kritiske spørsmål er det du ikke stiller deg selv? Har kundene egentlig behov for det du lager? Vil de ha det på den måten du leverer det? Har du riktig firmanavn? Har du sjekka «tallrekka di» mange nok ganger før du har gjetta «regel»?

Testen med tallrekka er en modifisert utgave av en test beskrevet i New York Times av David Leonhardt.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK