Strategi og innovasjon

Av Klaus Røiri

Partner, Innoco AS

Vi sier gjerne at strategi er veien til målet og at innovasjon gir oss vekst.

Bansi Nagji og Geoff Tuff har forsket på ledende selskaper og hva de gjør for å vinne i sine markeder. (Harvard Business Review; Managing your innovation portfolio). Først må man definere hvilke kunder man skal betjene. Deretter hvilke produkter og tjenester man skal levere til disse kundene. ( where to play and how to win ).

I boken ”Creative destruction” av Richard Foster og Sara Kaplan vises at levetiden for ledende selskaper i sine nisjer er 17 år. Foster anbefaler at strategi handler om to ting samtidig; effektivisere driften og skape ny verdi gjennom å forstå nye kundebehov.

Det er få bedrifter i dag som kan levere en ”one size fits all” tjeneste eller løsning. Man må da ha globale skaleringsfordeler eller produsere høyt volum til laveste kostnad. Få norske bedrifter har dette utgangspunktet. De fleste bedrifter konkurrerer i nisjer og må vinne oppmerksomhet om sine tjenester. Da trenger bedriften å følge Nagji og Tuffs anbefalinger. Hvem er våre kunder og hvordan vinne disse kundene i et stort hav med mange andre leverandører.

Innoco har fulgt flere norske bedrifter i sine strategiske veivalg. De som gjør det best klarer å være ekstremt tydelige i sin strategiske ambisjon, samtidig som de har en unik forståelse av sine kunders behov. Og følger opp slik at strategien blir etterlevd. Strategi i praksis betyr å være dynamiske og tilpasse virksomheten og ressursene underveis.

Christian Birkeland i RiksTV sier ”Vi gjør kontinuerlig markedstilpasning der vi lærer og tester underveis”. I USA kaller man dette for agile innovation fordi markedslandskapet blir mer disruptivt.

Mine erfaringer fra ledende norske bedrifter er at de har en veldig tydelig tilnærming til å vinne:

1. Bedriften må ha et tydelig fokus.

Hva er vi spesialist på? Hvem er våre kunder? Hvordan distribuerer vi?

Hva gjør vi for å nå frem med vårt budskap?

2. Bedriften må være annerledes og unik.

Kan vi skape en bedre kundeopplevelse? Gir ny design merverdi? Kan vi øke kvaliteten på det vi leverer? Tjener vi på å ta hensyn til miljø, bærekraft

og materialvalg?

Når bedriften kombinerer fokus og differensiering med motiverte medarbeidere som går i samme retning blir det vellykket innovasjon i praksis.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK