Plan Norge satser på innovasjon

Etter flere forberedende innovasjonssamlinger med Innoco skal ansatte på tvers av avdelinger nå gjennom et fire måneders intensivt kurs for å settes i stand til å jobbe med fremtidige løsninger.

 

- Vi har mange gode idéer og masse innovasjon som skjer i det daglige her i Plan, men vi har innsett at vår største utfordring er å identifisere og foredle de beste ideene. Vi trenger å ha et rammeverk på plass for å utnytte potensialet i løsningene vi kommer opp med, sier Martin Fismen, feltkoordinator for Latin-Amerika og tillitsvalgt i Plan.

 

Hittil er det Elin Tvedt, avdelingsleder for fadderavdelingen, og Martin som har fasilitert prosessen. De har de fått med seg hele huset på å sile og spisse behov, frem til de nå skal delta i Innocos innovasjonsprogram.

 

- Vi har siden november hatt workshops med alle avdelingene her, til vi nå har kommet frem til det vi kaller for en ”silegruppe” på tvers av de forskjellige avdelingene her. Nå har vi definert tre grupper med ulike interne og eksterne behov som skal delta på programmet.

 

Vil involvere hele organisasjonen

 

Ragnhild Bergh er CRM-kooridinator i Plan, og en av de seks deltakerne på innovasjonsprogrammet.

 

- Vi stiller med to deltakere per prosjekt fra forskjellige avdelinger. Et av målene er at vi skal bli bedre på innovasjon på tvers av avdelingene, forteller hun.

 

Avdelingsleder Elin er opptatt av at hele organisasjonen skal involveres, slik at dette ikke blir et prosjekt som blir spesielt for bare én avdeling.

 

- De tre prosjektene vi nå skal jobbe videre med nå blir da et rundt ungdomsgruppene våre, et rundt nye inntektsområder og et rundt kommunikasjonen med fadderne våre. Vi kommer til å ha representanter fra alle avdelingene med på innovasjonsprogrammet, og tenker at hvis man skal ha innovasjon høyt på agendaen i organisasjonen nytter det ikke at man definerer det ned til én avdeling eller ett fagområde. Man har lett for å tenke at innovasjon har noe med inntekt å gjøre, men det kan like gjerne være en måte man jobber på for å effektivisere måte man jobber på, sier hun.

 

Martin er enig.

 

- Kompetansen være spredt utover hele organisasjonen i etterkant av et slikt prosjekt, sier han.

 

Behov foran løsning

 

Elin forteller videre at de på et tidspunkt skjønte det at de har vært litt for flinke til å se på løsninger, men ikke fullt så gode på å adressere de konkrete behovene.

- Da Innoco holdt ledersamling for oss fikk vi vridd hjernene våre litt. Vi er en veldig kreativ organisasjon med mange gode idéer, og en av utfordringene våre er å bli i stand til å prioritere. Vi er nødt til å lære hvordan å stille oss selv de riktige spørsmålene. Slik det er i dag har vi egentlig lyst til å få til alt hele tiden.

 

Noe mer enn et kurs

 

Elin understreker hvordan et slikt program også gir dem muligheten til å teste risiko.

 

- Det er bedre å finne det ut nå enn på et senere tidspunkt at noe ikke har forutsetningene for å lykkes på plass. Dette gir oss muligheten til å justere løsninger underveis, sier hun.

 

Elin ønsker at de idéene som kommer opp skal kunne brukes i eksisterende rammeverk, som for eksempel Jenteaksjonen.

 

Vi vil ikke at denne måten å jobbe på skal bli et engangs-stunt. Det er viktig for oss. Dette skal bli en del av en lengre prosess, og noe mer enn bare et kurs, sier hun.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK