Return to site

På tide å gire opp innovasjonstakten

Eirik Kolstad Larsen & Katinka Kolsaker

Rett før jul gjennomførte Innoco en innovasjons-sprint med en service-virksomhet. De ville sjekke ut konkrete udekkede behov og uløste problemer blant to ulike kundegrupper. Det foregikk konsentrert og effektivt, tett på aktuelle brukere og beslutningstakere. Enkelte av deltagerne hadde en dobbelt krevende oppgave: I tillegg til å følge sprinten skulle de lære seg metodikken for å kjøre tilsvarende sprinter for andre team etterpå. Slikt står det respekt av.  

Sprint betyr å bevege seg raskt over korte distanser. Slik er Innocos Innovasjonssprint også. Det er ikke nok å kunne innovere. Man må kunne gjøre det raskt og minimere risiko.  

Før en sprint gjøres et innsiktsarbeid der man sjekker at problemet eller behovet er viktig og omfattende nok til at det er verdt å utforske. I tillegg legges det til rette slik at teamet har tilgang til beslutningstakere og nøkkelressurser til fastsatte tider.

Innovasjonssprintene går over to til tre dager der teamet jobber i konsentrert i en «boble» med et tydelig mandat. Som for en teateroppsetning jobber teamet opp mot en gitt tidsfrist, «premieren», med stramme tidsmarginer.

Første sprintetappe handler om å skape verdi. Teamet utforsker ulike tilnærminger til problemet og hvordan ulike løsninger gir attraktiv verdi for brukere, de løsningen er til for.  Teamet utvikler et verdiforslag. Er det overbevisende nok går «presjektet» videre til neste etappe. I motsatt fall plasseres det på Parkering, for læring og kanskje å aktualiseres senere. Begrepet «presjekt» brukes for å poengtere at et verdiforslaget ikke er et prosjekt, men befinner seg i en før-fase, der det ikke er gitt at det blir et realisert prosjekt.

Neste etapper tar for seg hvordan levere løsningen og kapre verdi gjennom en bærekraftig virksomhetsmodell. Integrert i arbeidet eller som en ytterligere fase følger en pilot.

Innovasjonssprinter gir god oversikt og kontroll på ressursbruken i innovasjonsarbeidet. Ikke-levedyktige ideer parkeres tidlig. Samtidig unngår man overfladisk vurdering av ideer med den risiko å overse potensielle «gullårer» for ny verdiskaping. Ledere må levere på ROI av begge slag: Return On Investment og Risk of Ignorance. Sprint gir systematikk og god balanse.

Nye sprinter kjøres i februar/mars. Ta kontakt og hør hvordan dere kan delta med team.

Katinka Kolsaker

Tlf: +47 926 06 800

Epost: katinka@innoco.no

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK