Return to site

Når blir intraprenørskap stuerent?

Av Katinka Richter Kolsaker

Rød strek under ordet i Word – det må være en feilstaving? Intraprenørskap – hva er det? Du mener vel entreprenørskap? Nyskaping hører vel til forsknings- og start-up-miljøene?

En slik feilslutning kan sende en uoverskuelig regning til Norge senere. Forskning og entreprenører stimuleres og bidrar til ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra, og det er langt ifra nok. Minst like viktig er det å fremme innovasjon og nyskaping i eksisterende virksomheter og næringer. Her er strukturer og ressurser på plass. Her finner man kompetente og energiske ansatte som gjerne gir seg i kast med nyskaping og innovasjon. Økt arbeidsglede og redusert sykefravær kommer til og med som bonus. Dette fremkommer blant annet i studiene av medarbeiderdrevet innovasjon som SINTEF, NTNU og IRIS står bak sammen med NHO og LO: «Samarbeid og dialog er en forutsetning for å lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon. Den norske samarbeidsmodellen gir oss et stort konkurransefortrinn.» Hvor gode er vi til å rigge organisasjoner og virkemidler til å ta ut dette fortrinnet?

Hva med fremtidens løsninger?

«I 2030 er oljeeksporten halvert. Det spiller ingen rolle lenger.» Slik introduserer Abelia temaet for konferansen Abelia Open i august. Abelia peker på at en stor del av løsningen ligger i teknologi- og kunnskapsnæringen. «Vi har sterke forskningsmiljøer, men sliter med å kommersialisere denne kunnskapen til varer og tjenester. Vi har mange lovende oppstartsselskaper, men sliter med å skalere dem opp til store lokomotiver i næringslivet.» Vi spør – hva med dagens små og store lokomotiver? Hvordan kan vi ruste dagens virksomheter til å innovere og skape løsningene samfunnet trenger i 2030?

Arvid Hallén leder Forskningsrådet og ble intervjuet om hva han tenker om Norges omstillingsevne og hva som må til for at Norge skal lykkes i fremtiden. «Vi har fantastiske forutsetninger for å klare omstillingen», uttaler Hallén til Innomag, og fortsetter: «Vi kan gjøre tunge offentlige investeringer som har betydning for innovasjonskraften i samfunnet, men først og fremst kan vi legge til rette gode rammebetingelser slik at vi framelsker innovasjon og entreprenørskap.»

Innovasjon vs. omstilling

Innovasjon kobles typisk til entreprenørskap. Endringer i eksisterende næringer og virksomheter kalles ofte omstilling. Ordet omstilling signaliserer at behovet for å endre allerede er der – ofte på overtid. Innovasjon og intraprenørskap oppmuntrer til å være proaktiv og offensiv i det å utforske mulige behov, forbedringer og vekstområder.

Norge trenger at dagens små og store lokomotiver lykkes med intraprenørskap og medarbeiderdrevet innovasjon. Intraprenørånd er «vår tids smilekurs». Det er et tankesett som organisasjoner trenger å innarbeide i sitt DNA slik Janne Carlsson på 80-tallet innførte service-ånden i SAS.

Å utvikle intraprenørånd og kultur for medarbeiderdrevet innovasjon krever mer enn å fremelske service-ånd. Norges arbeidslivsmodell legger forhold godt til rette for å ta lederskap og utvikle verdensmestere på intraprenørskap. Skal dette lykkes trenger arbeidslivet fremsynte ledere, visjonære politikere og virkemiddelpolitikk som heier frem innovasjonsevnen i eksisterende virksomheter før behovet for omstilling melder seg

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK