Return to site

Lederes og eieres innovasjonsdilemma

Av Katharina Asting og Katinka Kolsaker

Lederes og eieres innovasjonsdilemma: Er innovasjonsevnen god nok? 

Tiden for langtidsplanlegging er forbi. Endringer og teknologisk utvikling skjer så raskt at det kan være vanskelig å forutse hva som skjer det neste året eller til og med det neste kvartalet. Toppledere trenger kompetanse på innovasjon for å lykkes som ledere under skiftende rammer. 

 
Arbeidslivet trenger virksomhetsledere og eiere med innovasjonskompetanse som jobber nytt nok, fort nok, på tilstrekkelig mange områder. Skippertaksløft og idedugnader må erstattes av systematisk og metodisk jobbing med innovasjon i og på tvers av hele verdikjeden. Små oppgraderinger av praksis og inkrementelle endringer her og der er ikke tilstrekkelig. Når forandringens vind blåser velger noen å søke ly - andre bygger vindmøller.


Med innovasjonsevne i ledelse og styrer følger nye spørsmålsstillinger. Hvordan utmanøvrerer vi vår egen praksis, nisje og bransje? Hvordan ville vi rigget organisering og teknologi om vi skulle startet på nytt fra «skrætsj»? Hvem er helter og forbilder? Hvordan tørr vi utfordre og å tenke nytt der det gjør mest vondt? En omforent og god forståelse av innovasjonsfaget hjelper ledelse og eiere til å jobbe konstruktivt og proaktivt sammen, for at fornyelse og innovasjon skjer tidsnok og bredt nok.


Ferdighetene handler i liten grad om at styremedlemmer og toppledere skal finne svarene på fremtidens utfordringer. Innovasjonskompetanse handler fremfor alt om evnen til å identifiserer de mange aktørene, involvere i de gode prosesser som igjen kan lede til fremtidsrettede og smarte svar. I hvilken grad eiere og toppledere engasjerer seg i innovasjonsarbeidet påvirker innovasjonskulturen og omstillingsevnen i hele organisasjonen.


Ifølge Phil Mc Kinney er 93% av amerikanske topplederne enige i at innovasjonsevnen er viktig for utviklingen av selskapets verdi. Samtidig uttrykker bare 35% at de er trygge på organisasjonens evne til å lykkes med innovasjon. Dette er ledelsens dilemma: De er usikre på om virksomheten har tilstrekkelig evne til innovasjon samtidig som de ikke vet helt hvordan evnen kan styrkes.
I snart 15 år har Innoco jobbet med å styrke innovasjonsevnen i arbeidslivet, overfor ledere, ansatte og aktive eiere. Det er ikke virksomheter som innoverer, det er det mennesker som gjør. Vi har erfart hvilken betydning ledelsen og eiere har for at innovasjon lykkes. 

Her er noen viktige innsatsområder:
-          Inviter til nytenking også utover områdene du forventer, vær forberedt på det uforberedte.

-          Se til at initiativ og innovasjon lønner seg, gir annerkjennelse og kred på karrieren.

-          Forstå forskjellen mellom innovasjon og innovasjonsevne og din rolle i dette.

-          Sørg for en åpen, tydelig og tillitsvekkende kommunikasjon og struktur i arbeidet.

-          Det du gir oppmerksomhet blir det mer av. Prioriter arbeidet med innovasjon.

 
Ansvaret for å tenke og satse nytt kan ikke delegeres helt uten videre. Forventer man mer risikovilje og initiativ fra andre enn det man er villig til å stille med selv – blir man raskt avslørt. Forståelse og erfaring med praktisk innovasjonsarbeid er viktig - så viktig at kollega Sjur Dagestad tok initiativet til boken; Innovasjon i praksis. Men det er en annen historie. 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK