Return to site

Lederes og eieres innovasjonsdilemma

Av Katharina Asting og Katinka Kolsaker

Lederes og eieres innovasjonsdilemma: Er innovasjonsevnen god nok?