Return to site

Kommunereform er innovasjon i praksis.

Av Gustav Weiberg-Aurdal, Sjur Dagestad og Katinka Richter Kolsaker

Når kommuner oppmuntres til å danne nye og større enheter brukes ord som reform og sammenslåing. Det er overraskende hvor lite det snakkes om innovasjon og nyskaping i denne sammenhengen. 

Bakgrunnen for kommunereformen er at regjeringen ønsker å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner og styrke velferdstjenestene der folk bor. Forenkling, fornyelse og bedre styringen av og i kommunene står sentralt.

Kommuner som danner en nye enheter driver med innovasjon i praksis. Målet med fornyelsen kan være alt fra små forbedringer, raskere tjenester eller helt nye tjenestetilbud der hvor de gamle tjenestene ikke lenger strekker til. Nye partnerskap og allianser er ifølge forskningen et av de innovasjonsområdene som kaster mest av seg.  Det er altså innovasjon i praksis kommunene driver med, ofte uten at de er klar over det selv. Ved å ta i bruk kunnskap fra innovasjonsfeltet i et samarbeid på tvers vil reformarbeidet kunne treffe betydelig bedre.

Det er ikke kommuner som reformerer – det er mennesker som innoverer. Innoco har i en årrekke samarbeidet med kommuner og næringsklynger for å løfte innovasjonskompetansen. Metodikken vi benytter bygger på forskning innen innovasjon, ledelse og medarbeiderdrevet innovasjon.

En leder sa en gang: «Du må aldri starte et prosjekt uten at du har en motor». Motoren kaller vi i praksis for pådriver eller ildsjel. Pådrivere og menneskene rundt disse trenger både et felles arbeidsspråk og verktøy som sikrer at prosessene kommer i mål mest mulig effektivt. Det er nødvendig med gode prosesser for mobilisering og samskaping på tvers av tradisjonelle faggrenser. Et afrikansk ordtak sier at hele landsbyen må til for å oppdra et barn. Fremtidens kommune handler om det samme.

Forankring betyr i praksis å få lov til. «Det er her vi svikter mest» er en kommentar vi møter oftere enn vi setter pris på. Forankring hviler på to pilarer: Kommunikasjon og involvering. Når følelser er såret og prosjektet ‘ligger i grøfta’, kan det være tungt å vinne tilbake tillit og engasjement hos kollegene. Vi kunne ramset opp en lang rekke tilsvarende elementer som kan være avgjørende for utfallet av prosjektet. Bak hver og en av disse elementene ligger praksis, teori og erfaring – som vil kunne hjelpe prosjektet i mål på en god måte.

Vi trenger moderne kommuner som tenker vi og ikke oss og de. Vi trenger kommuner som er til for innbyggerne og ikke det motsatte. «Man er ikke erfaren innbygger før man har hatt en syk mor i kommunen». Kommentaren kom fra en frustrert innbygger i en kommune hvor vi jobbet med brukerinnsikt. Du (som leser) og jeg (som blogger) blir etter hvert eldre og sjansen for at vi ender opp i kommunens omsorg øker. Barna dine (eller kanskje barnebarna) skal gjennom et skolesystem som noen elsker og andre hater. Hva med påbygget du drømmer om? Eller hytta? Eller NAV? Gikk det lett og smidig eller fikk du skjemaet tilbake med en sur kommentar om at det mangler en underskrift på side 7?

Kommunereformen er innovasjon i praksis. Uavhengig vedtak om sammenslåing eller ikke, alle kommuner har muligheter til å utfordre det etablerte.  Med samskaping på tvers og bruk av innovasjonsverktøy øker sjansen for å lykkes. Det er nettopp dette vi jobber med i Innoco: å bidra til at vi får de gode kommunene vi drømmer om.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK