Return to site

Hackaton- en skattekiste for innovatører

Hackaton- en skattekiste for innovatører

Skrevet av Klaus Røiri, Partner i Innoco

Jeg skal være ærlig. Jeg hadde lest og hørt om Hackaton, men jeg visste ikke hva Hackaton egentlig handlet om. Den 28-29 september deltok jeg på mitt første Hackaton; #hack4.no hos Kartverket. Se: http://www.hack4.no/vinnerne-av-hack4no-2016.  Nå er jeg noen erfaringer rikere og vil dele noen tanker jeg har. Om Hackaton og det å lykkes med innovasjon.

Først noen ord om innovasjon

I Innoco gløder vi for innovasjon. Hver dag møter vi mennesker som deler sine innovasjonsutfordringer. Etter 14 år som innovasjonsrådgiver er jeg ydmyk. Fordi det er vanskelig å lykkes med innovasjon i praksis.

Da jeg jobbet i Accenture lærte jeg at det er 3 grunner til at virksomheter sliter med innovasjon:

#1: Endringsmotstand; Vi vil helst ha det slik vi har det

#2: Innsikt i kundens behov; Vi tar ikke tak i uløste kundebehov

#3. ”Time to market”; Vi bruker for lang tid på kvalifisering og gjennomføring

I Innoco får vi henvendelser fra folk som trenger hjelp til å ”endre kulturen”. Behovet er å få til en innovasjonskultur. Våre erfaringer er at det er vanskelig å tvinge igjennom en ny kultur ( #1 Endringsmotstand ). Den nye kulturen blir fort spist opp av den eksisterende kulturen

Tverrfaglig prosjektarbeid i team med involvering og brukertesting har vist seg å bety mye for å utvikle innovasjonskultur. Teamene bygger kompetanse og motivasjon samtidig som de er med på noe som er viktig for virksomheten. Endringen blir positiv. Påvirkning og ny læring skaper mestring og brennende engasjement.

De som har jobbet med oss i Innoco kjenner vår filosofi godt. Vi pleier å si ” Ta tak i brennende kundebehov og involver kunder/brukere så tidlig som mulig.” Så tester vi oss frem til gode løsninger. Det er enkelt, men kraftfullt! Da har vi større mulighet til å håndtere innovasjonsutfordring #2: Innsikt i behov.

Hackaton

Jeg var ansvarlig for ekspertgruppene som var ”rådgivere” for de 34 lagene. Vi startet fredag morgen. Deltakerne pitchet sine ideer til et auditorium med teknologiutviklere, designere, konseptutviklere og folk med spisskompetanse på anvendelse av åpne data. Folk med ulik bakgrunn og kompetanse fant sammen. Ideen ble foredlet til en spissere problemstilling. Og åpne data ble tatt i bruk for å lage prototyper på digitale løsninger.

Etter kun ett døgn (!) ble prosjektene presentert til ekspertgruppene som valgte finalekandidatene. Lørdag ettermiddag presenterte 9 prosjektgrupper sin ide, kundebehovet de tok tak i og den digitale løsningen/prototypen.

Dette var veldig gøy å være med på. Masse engasjement, skaperglede og resultatfokus.

Og alle visste at det var begrenset med tid og ressurser.

Vinnerne jobber nå videre med sine prosjekter for å realisere konseptene i markedet. Utfordring #3:Time to market blir nå ivaretatt fordi prosjektene aktivt kobles til profesjonelle utviklermiljøer og investorer som tenner på vinnerprosjektene.

Etter å ha vært med på mitt første hackaton har jeg blitt overbevist om at denne måten å koble mennesker og ideer på er genial. Det er ingen god grunn til å bruke lang tid på å kvalifisere ideer. Og digital utvikling kan foregå parallelt slikt at løsninger demonstreres så tidlig som mulig.

Hvis du er interessert i Hackaton i din virksomhet håper jeg å høre fra deg!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK