Grep 1: Fra mål til innovasjonsrom

Fikk du med deg forrige post om seks grep til bedre styring av innovasjonsarbeidet? Her utdypes de to første grepene som tar for seg innovasjonsrommet og systematisk søk etter ny verdiskaping.

Mange ledere har et begrenset bilde av innovasjon, knyttet til det å utvikle nye produkter og tjenester innen etablerte og definerte bransjer og målgrupper.

En studie fra Doblin kartla hvordan virksomheter investerte i innovasjon. Satsing på innovasjon gjennom verdikjeden og ikke kun produkt- og tjenesteutvikling var ofte betydelig mer lønnsomt [1]. For å tenke nytt nok i hele verdikjeden kan det være smart å introdusere nye strategiske verktøy og prosesser. Vi er vant med å sette mål for så å nå dem. Innovasjon handler om å finne mål eller nålen i høystakken. Vi leter etter uløste problemer og behov som kan dekkes på nye smartere måter, og vil finne menneskene som har disse behovene. Dernest handler det kanskje om å komme i mål og møte behovet. Ofte vil innovasjonsprosessen gi innsikt som tilsier at det er klokt å parkere ideen før kostnadene drar seg på. Da er «fail fast» et alternativt mål.

«Innovasjonrommet» er et strategisk styringsverktøy. Det brukes blant annet av virksomheter i offentlig sektor, bank/finans, energibransje og i vår egen virksomhet. Innovasjonsrommet risser opp et handlingsrom for virksomhetens innovasjonsarbeid og ambisjonsnivå med forankring i:

  • Virksomhetens strategi og posisjonering i møtet med trender, teknologi og utvikling
  • Tolkningsrommet for kjernevirksomheten og formålet (purpose) 
  • Vilje og evne til å ta risiko, finansielt og kulturelt, ref.  både takhøyde og absorbsjonsevne

Innovasjonsrommet kan være vidstrakt som et cruiseskip eller trangt som en kajakk. Noen virksomheter opererer med et nærmest ubegrenset innovasjonsrom, stort som et cruiseskip, et mini-samfunn på vannet. Med et så vidstrakt innovasjonsrom åpnes det for initiativer av alle slag, små og store, nært og fjernt fra kjernevirksomheten. Man kan tenke alt fra innovasjon i treningstilbud om bord, shopping og serveringssteder, kino og spill arenaer, egen cruise-valuta, interiør og design, skipskonstruksjon, nye destinasjoner, og forretningsmodeller med cruise abonnement eller finn en partner-garanti etc. Et nesten ubegrenset innovasjonsrom kan gi et mangfoldig og tilfeldig idetilfang som er vanskelig å håndtere og prioritere.

Andre virksomheter har innovasjonsrom så trangt og begrenset at det kan minne om en kajakk. Det er en hel del innovasjonsmuligheter og forbedringer som kan tenkes inn i en kajakk. Materialvalg, hundesete, farger og design, sesongabonnement bare for å nevne noen. Handlingsrommet for innovasjon er likevel betydelig innskrenket sammenlignet med cruiseskipet. Et trangt innovasjonsrom resulterer ofte i færre og mer inkrementelle innspill.

Hvordan kan vi styre innovasjonsinnsatsen og samtidig være åpne og vidsynte? Innovasjonsrommet gir et elastisk målbilde sammenlignet med tradisjonelle mål. Det kombinerer behovet for å styre ressursbruk med behovet for å tenke nytt og vidt. Virksomhetsstrategi, modenhetsnivå på innovasjonsfeltet og risikoevne oversettes til et handlingsrom for innovasjon. Et tydelig kommunisert innovasjonsrom gjør det enklere for interne og eksterne ressurser å bidra med ideer og innspill som treffer virksomhetens strategier - midt i sikringsboksen.

Grep 2: Systematisk problemsøk og idefangst

Selskapene i undersøkelsen Innovasjonsmeldingen 2019, bruker i snitt 3,7 % av omsetningen til innovasjon[2]. De fleste, 7 av 10, opplever at dette ikke er tilstrekkelig. Med begrensede ressurser er det smart å rette innovasjonssøkene inn på de mest strategiske områdene. Det å systematisk søke opp behov, uløste problemer og muligheter som virksomheten kan gjøre noe med, er det viktigste grepet for bedre styring av innovasjonsarbeidet ifølge Greg Satell [3]. Det kan eksempelvis bety å systematisk følge med på relevante trender, holde kontakt med startup miljøer, arrangere idekonkurranser og hackathons, samarbeide med forskningsmiljøer, internasjonale fagfora etc.

Hvordan innovasjonsrommet og problemsøket ser ut er høyst forskjellig mellom virksomheter. Prosessen for å komme dit er overførbar og godt utprøvd. Vi deler gjerne mer i en utdypende presentasjon. Ta uforpliktende kontakt: Katinka@innoco.no eller +47 92 60 68 00

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK