Return to site

Er dere klare for å drømme sammen og bli en innovasjonspartner?

Illustrasjon: Magnussen, Borø fra Innovasjon i praksis, Dagestad med fler

Er dere klare for å drømme sammen og bli en innovasjonspartner?

Av Katharina Asting og Katinka Kolsaker.

- De som ikke drømmer sammen vil heller aldri oppleve å realisere drømmer sammen.

Tempo, omfang og kompleksiteten av endringer øker. Da er det også naturlig at forholdet mellom kunde og leverandør tvinges inn i nye former. Hvordan kan planlegging, samarbeid- og kontrakts-prosesser støtte de mange meningsbrytningene og iterative krumspringene som trengs for å skape de virkelig gode løsningene? Bestillere trenger færre løsninger og flere løsningsutviklere.

FOTO: Sveinung Berg Bentzrød

FOTO: Sveinung Berg Bentzrød

Hvor kjipt er det å etterspørre løsninger som er utdatert før de blir levert? For å unngå dyre flopper trenger vi nye og bedre samarbeidsformer. Innenfor IKT finnes det knapt leverandører lenger, bare løsningsutviklere. Her har mange kommet langt i å skape drømmer og realisere dem sammen, kunde og løsningspartner(e).

Offentlige innkjøpere er i år utstyrt med et nytt regelverk for «innovative anskaffelser». Det skal gi bedre behovsdekning ved offentlige anskaffelser. Her er vi ved kjernen som gjør at innovasjon krever andre regler og prosesser.  Tradisjonelt har man tenkt at anskaffelser handler om å få levert løsninger som oppfyller noen krav og mål. Innovasjon handler om å grave i problemer og utforske behov og de som har det. Underveis blir man stadig klokere og forsøker å identifisere noen målbilder som man vet vil endres og flytte seg under marsjen. De virkelig gode løsningene utvikles ved samskaping og med tett medvirkning fra de som skal bruke dem.

For offentlig sektor utgjør det nye regelverket et verktøy for å bedre dekke behovene bak sine anskaffelser og det ligger ingen begrensninger i når verktøyet skal brukes.

Offentlig sektor er helt avhengig av dytt fra privat sektor for å innovere raskt nok og radikalt nok kommenterte Anita Krohn Traaseth, i Innovasjon Norge på MIA-konferansen i Oslo nylig.

Både private og offentlige kunder trenger flere løsningsutviklere og færre leverandører. Det nye regelverket er en invitasjon til å ta steget og jobbe sammen på nye måter.

I praksis betyr det at bedrifter må innarbeide nye arbeidsformer og evne å samarbeide tett med oppdragsgiver. Videre trenger man innsikt i trender, tilgjengelig teknologi og hva som finnes av tilnærminger og løsninger på et globalt marked. Å være innovasjonspartner innebærer også å være en kunnskapspartner med nysgjerrighet på ny viten, inspirasjon og på drivere og strømninger i samfunnet over tid.

Å klyve inn i rollen som innovasjonspartner er krevende og vi opplever at flere ønsker en konsulenthånd å holde i på veien. Det gjelder å gjøre hele organisasjonen fortrolig med ny identitet og rollen som innovasjonspartner. Toppledelsen setter standarden. Selv om øvelsen er krevende kan alternativet være langt verre – at du for sent oppdaget å ha sovet denne timen.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK