Om oss

Dette er Innoco teamet :

Christian Ursin-Holm
Daglig Leder
Tlf: +47 481 56 067
E-post: christian@innoco.no

Christian har mer enn 15 års ledererfaring fra innovasjonsprosesser og forretningsutvikling, hovedsakelig relatert til det digitale området. Han har jobbet mye med hele innovasjonsprosessen fra idé til kommersialisering og har erfart innovasjonsutfordringer både som konsulent og linjeleder. Som konsulent i Gemini Consulting og Mogul hjalp han store selskaper å finne og utvikle nye muligheter, og som leder av New Business enheten i Telenor var han ansvarlig for å finne og bygge nye vekstområder for Telenor-gruppen. Christian har spesielt dyp kompetanse innen det å lede forretningsutviklingprosjekter innen det digitale området, produkt- og tjenesteutvikling, partnerskap og oppkjøp.

Sjur Dagestad

Tlf: +47 977 59 104

E-post: sjur@innoco.nosjur dagestad

Sjur er Professor II i Innovasjon ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold og NTNU. Basert på egne erfaringer i arbeidslivet og personlige opplevelser holder han også over 100 foredrag i året om å skape noe nytt. Sjur gir alltid 100% når han holder foredrag. Han er karismatisk, engasjert og byr på seg selv – alvor og skjemt i skjønn forening. Sjur har blant annet vunnet Reodorprisen, vært innovasjonssjef i Tomra og drevet eget gruveselskap. Sjur Dagestad er eier og daglig leder i Innoco.

Klaus Røiri
Tlf:  +47 908 34 005
E-post: klaus@innoco.no

Klaus har 10 års erfaring som innovasjonsrådgiver fra konsulentselskapene Innovation Management, Semco, MoonWalk og Accenture. Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innenfor marked og forretningsutvikling i Orkla, Yara, Tomra og Lantmannen. Klaus er ekspert på design og fasilitering av innovasjonsprogrammer og har arbeidet mye med innsiktsarbeid, forretningsmodeller, åpen innovasjon, vekstplattformer og nye konsepter.

Katinka Kolsaker
Nestleder
Tlf:  +47 926 06 800
E-post: katinka@innoco.no

Katinka har markedsføringsbakgrunn og masterutdanning i Organizational Learning & HR Development fra Aarhus Universitet (MEd). Hun var markedssjef i Compuware før hun startet eget selskap og ledet det frem til fusjon og salg. Hun har flere års erfaring som rådgiver på forretningsutvikling og tjenesteinnovasjon for Hovedorganisasjonen Virke. Katinka har særskill innsikt i hvordan jobbe med behovsanalyse, kundeveien og trender som kilde til forretningsutvikling, noe hun bl.a. deler i foredrag og som gjesteforeleser.

Chris Klemmetvold
Tlf:  +47 481 13 293
E-post: chris@innoco.no

Chris har utdanning i statsvitenskap, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han jobbet med markedsføring for attføringsbedriften Oasis i Cape Town og har erfaring fra oppstart av billigTrykk.no før han bygde opp Medarbeiderne AS for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige. Chris har jobbet som pleiemedarbeider, på kulturkontor, på bensinstasjon, som politisk sekretær, på ungdomsklubb og som butikkspion. Chris underviser blant annet i pedagogisk entreprenørskap for yrkesfaglærere ved HioA og innovasjon for masterstudenter ved NTNU.  Chris kan engasjere seg i bortimot alt og tror at det man ikke trodde man kunne vite er beste kilde til innovasjon.

Lana Berglund
Tlf. +47 977 75 975
E-post: lana@innoco.no

Lana har mastergrad i Innovasjon og næringsutvikling fra høgskolen i Lillehammer og er utdannet økonom med prosjektledelse som profilering ved høgskolen i Harstad. Hun har prosjektledererfaring fra ulike nasjonale og internasjonale prosjekter. Blant annet jobbet hun med Kvinnovasjon og et EU – finansiert internasjonaliseringsprogram for små og mellomstore bedrifter. Lanas nøkkelkompetanse er å planlegge, organisere og iverksette prosjekter som har innovasjon - og næringsutvikling i fokus. Lana har også veilednings- og bedriftsrådgivningskompetanse. Hun har jobbet mange år med utviklingsprosjekter i Barentsregionen og har russisk som morsmål.

Synniva S. Larsen
Tlf. +47 920 48 995
E-post: synniva@innoco.no

Synniva S. Larsen har sosialfaglig bakgrunn. Hun har jobbet med endringer på individ og gruppenivå i en årrekke, og har bred erfaring i å veilede og motivere mennesker med små og store personlige utfordringer. De siste åtte årene har hun hovedsakelig jobbet med kompetanseutvikling i form av kurs, fasilitering av workshops og veiledning av individer og grupper knyttet til endringsprosesser og kompetanseutvikling. Temaene hun underviser innenfor spenner fra innovasjonslære og prosjektarbeid til personlig utvikling og teamarbeid.

Monica Michelsen
Tlf. +47 470 50 666
E-post: monica@innoco.no
Monica har bachelor i medievitenskap fra NTNU, med fordypning i visuell kultur. Ved siden av studiene jobbet hun som journalist i studentavisen i Trondheim og satt som nestleder i samme selskap. Hun har også jobbet med PR og kommunikasjon i House of Communication (Geelmuyden Kiese). Monica er informasjonsrådgiver og jobber hovedsakelig med PR, kommunikasjon og innsiktsarbeid.

Gustav Weiberg-Aurdal
Tlf. +47 934 57 137
E-post: gustav@innoco.no
Gustav har lærerutdanning og har også studert historie, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som lærer, skoleleder og har hatt ulike stillinger i Ungt Entreprenørskap (UE) og KS hvor han har jobbet med innovasjon. Han har brukt mye tid på å holde foredrag, utvikle og formidle undervisningsprogrammer, lede nettverk og workshops, samt å følge enkeltvirksomheter gjennom innovasjonsprosesser. Gustavs kjepphest er å formidle konkret, håndterbart og forståelig ut i fra kunnskap om lokal kontekst.