• Hvem vi er

  Du treffer oss i Holbergsgate 1 - Oslo

  Katinka Kolsaker

  Partner og daglig leder

  Katinka har mange års erfaring som leder, gründer og bedriftseier. Hun har internasjonal erfaring som markedssjef i et globalt IKT-selskap og flere års erfaring som rådgiver og konsulent på forretningsutvikling og ledelse for bl.a. Hovedorganisasjonen Virke.

   

  Katinka har en mastergrad i organisatorisk læring og innovasjon fra Aarhus og NTNU. Hun har utviklet og ledet anerkjente programmer innen ledelse og innovasjon og er en etterspurt foredragsholder og kursleder. Med ekspertise på Workplace Innovation har hun introdusert nye innovasjonsfag og undervist ved NTNU og ved universiteter i Ukraina.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 926 06 800

  Epost: katinka@innoco.no

  Sjur Dagestad

  Partner og gründer

  Sjur har jobbet med innovasjon i praksis siden slutten av 80-tallet. Han har vært innovasjonssjef i Tomra, vunnet Reodorprisen, vært med på etableringen av 9 selskaper og ledet Norges største klyngeskriveprosjekt. Sjur er en utålmodig gründer som trives i krysset mellom innovasjon og kommunikasjon. Han har jobbet i 12 år som professor II i innovasjon. Faget hans var i sin tid NTNUs nest mest populære valgfag. I løpet av 5 år økte studentmassen fra 15 studenter/år til 240.

  Sjur har lært innovasjon i næringslivet - ikke ved skolebenken. På sett og vis er han en slags 'lærlingeprofessor'. For de som ikke er klar over det: Innovasjon er et praktisk fag. Teorien finner du i boken Innovasjon i praksis.

  Sjur er kjent som en glødende foredragsholder med smittende entusiasme

   

  Kontakt

  Tlf: +47 977 59 104

  Epost: sjur@innoco.no 

  Klaus Røiri

  Partner

  Klaus har 10 års erfaring som innovasjonsrådgiver fra konsulentselskapene Innovation Management, Semco, MoonWalk og Accenture. Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innenfor marked og forretningsutvikling i Orkla, Yara, Tomra og Lantmannen.

   

  Klaus er ekspert på design og fasilitering av innovasjonsprogrammer og har arbeidet mye med innsiktsarbeid, forretningsmodeller, åpen innovasjon, vekstplattformer og nye konsepter.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 908 34 005

  Epost: klaus@innoco.no

  Synniva Larsen

  Seniorrådgiver

  Synniva har sosialfaglig bakgrunn. Hun har jobbet med endringer på individ og gruppenivå i en årrekke, og har bred erfaring i å veilede og motivere mennesker til å nå sine mål.

   

  De siste ti årene har hun hovedsakelig jobbet med kompetanseutvikling i form av kurs, fasilitering av workshops og veiledning av individer, grupper og organisasjoner knyttet til endringsprosesser.

   

  I Innoco leder Synniva flere programmer, blant annet innovasjon i praksis. Temaene hun underviser innenfor spenner fra innovasjonslære og prosjektarbeid til personlig utvikling og teamarbeid.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 920 48 995

  Epost: synniva@innoco.no

  Gustav Weiberg-Aurdal

  Seniorrådgiver

  Gustav har lærerutdanning og har også studert historie, ledelse og innovasjon. Han har jobbet som lærer, vært skoleleder, har hatt ulike stillinger i Ungt Entreprenørskap (UE) og seinest i KS hvor han har jobbet med innovasjon.

   

  Han har brukt mye tid på å holde foredrag, utvikle og formidle undervisningsprogrammer, lede nettverk og workshops, samt å følge enkeltvirksomheter gjennom innovasjonsprosesser. Gustavs kjepphest er at vi lærer ved å gjøre og at innovasjon må tilpasses lokal kontekst.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 934 57 137

  Epost: gustav@innoco.no

  Chris Klemmetvold

  Sosial entreprenør

  Chris har permisjon for å bygge opp selskapet Medarbeiderne. 

   

  Chris har utdanning i statsvitenskap, innovasjon og sosialt entreprenørskap. Han jobbet med markedsføring for attføringsbedriften Oasis i Cape Town og har erfaring fra oppstart av billigTrykk.no før han bygde opp Medarbeiderne AS for å skape arbeidsplasser for tidligere rusavhengige.

   

  Chris har jobbet som pleiemedarbeider, på kulturkontor, på bensinstasjon, som politisk sekretær, på ungdomsklubb og som butikkspion. Chris underviser blant annet i pedagogisk entreprenørskap for yrkesfaglærere ved HioA og innovasjon for masterstudenter ved NTNU. Han kan engasjere seg i bortimot alt og tror at det man ikke trodde man kunne vite er beste kilde til innovasjon.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 13 293

  Epost: chris@innoco.no

  Katharina R. Asting

  Innovasjonsevangelist med bred ledererfaring

  Katharina har erfaring som leder i teknologibedrifter, offentlig virkemiddelapparat og som investor. Hun har jobbet med innovasjon i mange fasetter. Katharina er sivilingenør i elektronikk og har Master i Business Administration. Hennes interesse for andre kulturer og globale markeder har gjort at hun har jobbet mye i Asia, Afrika og USA og hun har har bidratt i styrer i mange land. Katharina har vært sensor i innovasjonsfag ved NTNU og UiO og hatt gjensteforelesninger om nyskaping og innovasjon på BI.

   

  Katharina er opptatt av teknologitrender og utfordringene for bedrifter i en verden med raske endringer, digitalisering og disruptive foretningsmodeller. Hun har engasjement for at innovasjon er viktig for bedrifter som vil overleve og være konkurransedyktige i fremtiden. Innovasjon ikke bare i forhold til produkt , men også innovative forretningsmodeller eller partnerskap.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 918 08 417

  Epost: katharina.asting@gmail.com

  Hans Christian Bjørkto

  Innovasjonsanalyse

  Hans Christian har 20 års erfaring med å starte, drive og lede bedrifter og med konsulentarbeid/rådgivning til andre bedrifters ledere og ansatte.

  Hans Christian er vår ekspert på analyse og forbedring av organisasjoners innovasjonsevne.

   

  Han jobber operativt med strategiutvikling og -gjennomføring, endringsprosesser og utviklingsprosjekter. Hans Christian har bred tverrfaglig konsulenterfaring, spesielt innen kommunikasjon/ reklame, media/forlag, bank/finans, telecom og humanitære organisasjoner.

  Han har tidligere hatt operative og ledende stillinger innen marked i bl.a. Bokklubben og Atea.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 926 89 760

  Epost: hc@innoco.no

  Monica Michelsen

  Informasjonsrådgiver

  Monica Michelsen har mediefaglig bakgrunn. Hun har jobbet med kommunikasjon hos GK og Innoco og har også erfaring fra bokproduksjon.
   

  Monica er i tillegg en dyktig DJ (til tross for at hun ikke har Roger Whittaker på reportoiret)

  Christian Ursin-Holm

  Digital innovasjon

  Christian har mer enn 15 års ledererfaring fra innovasjonsprosesser og forretningsutvikling, hovedsakelig relatert til det digitale området. Han har betydelig kunnskap om hele prosessen fra idé til kommersialisering og har jobbet med innovasjonsutfordringer både som konsulent og linjeleder.

   

  Han har mer enn 10 års erfaring som konsulent, hvor han har hjulpet alt fra store selskaper til oppstartsselskaper med hvordan man skaper vekst og utvikling. Han har også lang internasjonal erfaring fra bl.a. Telenor-gruppen hvor han var han ansvarlig for å finne og bygge nye vekstområder på tvers av land.

   

  Christian har spesielt dyp kompetanse innen det å lede forretningsutviklingsprosjekter innen det digitale området, produkt- og tjenesteutvikling, partnerskap og innovasjonsledelse.

   

  Kontakt

  Tlf: +47 481 56 067

  Epost: christian@innoco.no

 • @InnocoAS

  Facebook

  @InnocoAS

  Twitter

  @InnocoAS

  LinkedIn

  All Posts
  ×